RNDr. Jan Hubený

Disertační práce

Applications of PDE - Based Image Processing in Fluorescence Microscopy

Applications of PDE - Based Image Processing in Fluorescence Microscopy
Anotace:
V této práci ukážeme několik aplikací PDR-metod ke zpracování obrazových dat ve fluorescenční mikroskopii. Nejprve krátce popíšeme fluorescenční mikroskopii a její využití v současné buněčné biologii, potom popíšeme vybrané PDR-metody ke zpracování obrazu. Jako vlastní příspěvek práce popíšeme a otestujeme segmentační algoritmus založený na dvou aproximacích Chan-Veseho aktivních kontur. Dále navrhneme …více
Abstract:
In this thesis, we present several applications of PDE-based image processing methods in fluorescence microscopy. We first provide a brief background on the fluorescence microscopy and its usage in the cell biology, then we review a selection of PDE-based image processing methods. As an own contribution, a segmentation algorithm based on two recent approximations of Chan-Vese active contour model is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 2. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Carlos Ortiz de Solorzano, Ph.D., prof. Dr. Ing. Jan Kybic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika