Bc. Nadiia Kostiuchenko

Master's thesis

Promoting Research and Innovation in the EU, in the Czech Republic - New Opportunities for the Enterprise

Promoting Research and Innovation in the EU, in the Czech Republic - New Opportunities for the Enterprise
Abstract:
Diplomová práce se zabývá podporou výzkumu a inovací v České republice a poukazuje na možné příležitosti pro podnikání. Pro definování faktorů, které ovlivňují výzkum, inovace a podnikatelské prostředí, je zvolena cesta, která se zaměřuje na startup, jeho omezení a možnosti participace na trhu. V teoretické části diplomové práce jsou popsány základní pojmy jako inovace, výzkum a vývoj. Diplomová práce …more
Abstract:
The diploma thesis deals with promoting research and innovation in the Czech Republic and refers potential opportunities for enterprise. To define the factors which influence research, innovation and business environment there is chosen the way which focuses on startup, its limitations and opportunities for market participation. In the theoretical part of diploma thesis, the basic concepts are described …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.
  • Reader: Ing. Patricia Jakešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic