Bc. Nadiia Kostiuchenko

Diplomová práce

Promoting Research and Innovation in the EU, in the Czech Republic - New Opportunities for the Enterprise

Promoting Research and Innovation in the EU, in the Czech Republic - New Opportunities for the Enterprise
Anotace:
Diplomová práce se zabývá podporou výzkumu a inovací v České republice a poukazuje na možné příležitosti pro podnikání. Pro definování faktorů, které ovlivňují výzkum, inovace a podnikatelské prostředí, je zvolena cesta, která se zaměřuje na startup, jeho omezení a možnosti participace na trhu. V teoretické části diplomové práce jsou popsány základní pojmy jako inovace, výzkum a vývoj. Diplomová práce …více
Abstract:
The diploma thesis deals with promoting research and innovation in the Czech Republic and refers potential opportunities for enterprise. To define the factors which influence research, innovation and business environment there is chosen the way which focuses on startup, its limitations and opportunities for market participation. In the theoretical part of diploma thesis, the basic concepts are described …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Patricia Jakešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Práce na příbuzné téma