Theses 

Internetové metody získávání zaměstnanců v IT sektoru – David Čáp

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

David Čáp

Bakalářská práce

Internetové metody získávání zaměstnanců v IT sektoru

On-line methods of employee sourcing in the IT industry

Anotace: Bakalářská práce se zabývá internetovými metodami získávání zaměstnanců v oboru IT. Cílem práce je vyhodnotit optimální on-line metody pro nejčastěji obsazované pozice personální agenturou operující na českém trhu, kterými jsou PHP vývojář, Software tester a IT analytik. Metody jsou zkoumány ze tří hledisek, hlediska kvantity a kvality uchazečů, hlediska času a hlediska nákladů. Provedeným výzkumem byly na vybraných pozicích zjištěny vhodné metody, ale také nedostatky při procesu získávání uchazečů. Přínosem této práce jsou konkrétní doporučení pro lepší využití analyzovaných metod, návrhy pro zavedení dosud nevyužívaných internetových metod a další opatření, která mohou pomoci agentuře k lepším výsledkům.

Abstract: This bachelor thesis examines on-line methods of employee sourcing in the IT industry. The main goal of this thesis is to determine the optimal on-line method for the most commonly filled vacancies by an employment agency operating on the Czech market, namely PHP developer, Software tester and IT analyst. The methods are researched from three points of view: quantity and quality, time and costs. The results of the research showed the optimalon-line methods for stated vacancies and some drawbacks in the sourcing process as well. The contribution of this thesis is in the form of recommendations for better use of analysed methods, suggestions for implementing new on-line methods of sourcing employees and other measures that can lead to better results.

Klíčová slova: on-line recruitment, LinkedIn, pracovní portály, agentura práce, IT

Keywords: job portals, IT, on-line recruitment, LinkedIn, employment agency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Marek Stříteský
  • Oponent: Marcela Palíšková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75438

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 01:09, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz