Mgr. Jaroslav Šeděnka

Bachelor's thesis

Huffmanovo kódování stavů v DiVinE

Huffman compression of states in DiVinE
Abstract:
Model checking is a technique for automatic verification of protocols, software and hardware. Memory requirements of model checkers are usualy huge due to size of the models' state spaces. In this thesis, we present a new state compression method implemented to the DiVinE model checker. Using Huffman coding with training runs, memory requirements can be lowered to less than 50 % on some models.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedúci: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics