Mgr. Terezie Jochymková

Bachelor's thesis

Kulturní spolky a organizace, sdružující příslušníky ruské národnostní menšiny na území České republiky

Cultural Clubs and Organisations Joining Members of the Russian National Minority on the Territory of Czech Republic
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu ruských kulturních spolků a organizací, které sdružují příslušníky ruské národnostní menšiny na území České republiky. Práce udílí velkou pozornost tématu migrace a integrace cizinců, a to především proto, aby bylo zdůrazněno, že na aktivity menšinových organizací se má nahlížet specifickým způsobem. Přehled ruských spolků, aktivních zvláště v současnosti, spolu …viac
Abstract:
This thesis deals with Russian Cultural Clubs and Organisations which bring together Members of the Russian National Minority in the Czech Republic. Special Attention has been drawn to the task of migration and integration of foreigners mainly to highlight that activities of minority organizations should be seen from the particular point of view. Overview of the Russian Clubs (active at the present …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta