Bc. Jakub Šebök

Master's thesis

Realization of the system for access management and identity federation with use of service mojeID and the product DirX Access.

Realization of the system for access management and identity federation with use of service mojeID and the product DirX Access.
Abstract:
Cílem práce je implementace klientského programu na straně DirX Access, který kooperuje s Českým poskytovatelem identit mojeID. Tato kooperace pozůstává z autentizace uživatelů autoritou třetích stran, tak že jejich osobní data mohou být použité pro další zpracování v mechanizmu řízení přístupu služby DirX Access.
Abstract:
The aim of this thesis is implementation of a client program on the side of DirX Access which cooperates with the Czech identity provider mojeID. This cooperation consists of authenticating users by third party authority such that their credentials can be used for further processing in access management mechanism of DirX Access.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2015
  • Supervisor: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Reader: Mgr. Petr Doležal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.