Mgr. Marie Antošíková

Bakalářská práce

Tvůrčí spolupráce Marie a Alfréda Radokových v letech 1955-64

Creative coopertaion of marie and Alfred Radok in yers 1955-1964
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce si klade za cíl zmapovat Radokovo dílo, jež vytvořil v letech 1955-1964 ve spolupráci se svou manželkou Marií Tesařovou-Radokovou. V první části shrnuje události jejich života, dále nastiňuje dramatickou tvorbu let 1955-64. Hlavní částí práce je analýza čtyř dramat, jež manželé Radokovi vytvořili společně. Jedná se o hry: Stalo se v dešti, Švédská zápalka, Podivné příhody …více
Abstract:
Theme of this bachelor thesis is Alfred Radok’s creation, which he has created with his wife Marie Tesař-Radok in years 1955-1964. First part of this bachelor thesis summerizes facts of their lifes, then describes general dramatic creation of years 1955-64. Main part of this thesis is analysis of four dramas, which Marie and Alfred have created together. The dramas on which are going on are: Stalo …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naďa Satková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla