Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D.

Disertační práce

Šlechta na jihozápadní Moravě do husitských válek

The nobility of south-west Moravia till Hussite Wars
Anotace:
Práce se zabývá historii šlechty v předhusitském období v části jihozápadní Moravy, která se ve středověku podle svého centra nazývala bítovskou provincii (13. století), jemnickou či jihlavskou provincii (polovina 14. století). Pozornost je věnována správnímu vývoji provincie, středověké kolonizaci, majetkovým poměrům, klientským vazbám šlechty, vztahu šlechty a církve a problematice markraběcích válek …více
Abstract:
The main goal of this work is the analysis of the history of nobility and its property before Hussite wars (1420) in the region of southwest Moravia, or more precisely of the region of the medieval province, which was called „Bítovsko“ (13th century), „Jemnicko or Jihlavsko“ (14th century). The thesis contain information about administrative history of procince, medieaval colonisation, noble property …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 10. 2017
  • Vedoucí: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček, prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny

Práce na příbuzné téma