Bc. Jitka Hötzelová

Diplomová práce

Energetická bezpečnost České republiky

Energy security of the Czech Rebublic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou energetické bezpečnosti České republiky. Toto téma jsem si vybrala pro jeho aktuálnost, obsáhlost a především pro skutečnost, že energie je jednou z hlavních hybných sil ekonomického růstu a dostatek energie za přijatelnou cenu je nezbytný pro fungování každé ekonomiky. V teoretické části budou objasněny klíčové pojmy, a bude zde porovnávána energetická bezpečnost …více
Abstract:
This thesis deals with the energy security of the Czech Republic. I have chosen the subject for its up-to-dateness, comprehensiveness, and especially for the fact that energy is one of the main driving force of economic growth and sufficient of energy at reasonable prices is necessary for the functioning of any economy. In the theoretical part key concepts will be explained, and there will be compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Václav Janoušek
  • Oponent: PhDr. Ivan Antov, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní