Martin FARKAŠ

Bakalářská práce

Realizace neuronové sítě s využitím grafických procesorů

Realization of neural networks using Graphics Processing Units
Anotace:
Tato práce se věnuje umělým neuronovým sítím a rychlosti jejich trénování. Teoretická část bakalářské práce popisuje historii umělých neuronových sítí, výhody grafických procesorů pro neuronové sítě, vybrané optimalizační algoritmy a strukturu konvolučních neuronových sítí. Sestavení neuronové sítě je řešeno použitím programovacího jazyku Python~3.7 s užitím knihoven Tensorflow a Keras. Porovnání rychlostí …více
Abstract:
This thesis deals with artificial neural networks and the speed of their training. The theoretical part of the thesis describes the history of artificial neural networks, the advantages of graphical processors for neural networks, selected optimization algorithms and the structure of convolutional neural networks. The neural network is constructed using the Python 3.7 programming language, using the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Broulím, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FARKAŠ, Martin. Realizace neuronové sítě s využitím grafických procesorů. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace