Bc. Linda Růžičková

Master's thesis

A critica social em Recordaçoes do Escrivao Isaias Caminha, romance de Lima Barreto

The social critique in Memories of the Writer Isaias Caminha, novel by Lima Barreto
Abstract:
The thesis considers a study of social critique in an autobiographical novel Recordações do Escrivão Isaías Caminha (Memories of the Writer Isaias Caminha) by Lima Barreto, a Brazilian novelist. Lima Barreto contributed with his work to Brazilian Literature of the very end of the 19th century and belongs among the authors with pre-modernistic tendencies, which are also noticeable in the analyzed novel …viac
Abstract:
Jak je zřejmé z titulu práce, jedná se o analýzu společenské kritiky autobiografického románu Recordações do Escrivão Isaías Caminha od Limy Barreta, brazilského spisovatele konce 19. století, jemuž přísluší místo mezi literáty premodernistických tendencí.Práce se zabývá třemi vymezenými oblastmi, na které se autorova kritika především soustřeďuje: rasová předpojatost a sociální diskriminace, První …viac
 
 
Jazyk práce: Portuguese
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2009
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Vlastimil Váně

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta