Tomáš Klička

Bakalářská práce

Řízení nákupu režijního materiálu pro IT oddělení státní rozpočtové instituce

Anotace:
Tématem bakalářské práce je zpracování návrhu nákupních procesů a optimalizace nakupovaného objemu režijního materiálu s důrazem na úsporu režijních nákladů na základě analýzy z dostupných dat. Analýza vyhodnocuje současný stav, včetně grafického popisu vybraných režijních nákladů. Teoretická část popisuje procesy v organizaci, jejich zavádění a inovování, dále typy nákupních modelů a logistické řešení …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with an elaboration of purchasing processes and optimization of the purchased volume of overhead materials with an emphasis on saving overhead costs based on an analysis of available data. The analysis evaluates the current status including a graphic description of selected overheads. The theoretical part describes the processes in the organization, their introduction and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/fif3a0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení ekonomika průmyslového podniku