Fortune Nwaiwu

Disertační práce

Digitální transformace podnikání: Navrhovaný rámec pro dosažení organizační transformace

The Digital Transformation of Business: A Proposed Framework for Achieving Organisational Transformation
Abstract:
Digital transformation continues to have significant aspect on various aspects of society, the evidence of its impact is visible and self-evident particular across various industry sectors. However, as digital technologies continue to evolve and transform society, the leadership teams of various business organisations continue to struggle in their quest to effectively harness the potentials of these …více
Abstract:
Digitální transformace má i nadále významný aspekt v různých aspektech společnosti, důkazy o jejím dopadu jsou viditelné a evidentní zejména v různých průmyslových odvětvích. Jelikož se však digitální technologie neustále vyvíjejí a transformují společnost, vedoucí týmy různých obchodních organizací nadále bojují ve snaze efektivně využít potenciál těchto technologických inovací při transformaci a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 7. 2021
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nwaiwu, Fortune. Digitální transformace podnikání: Navrhovaný rámec pro dosažení organizační transformace. Zlín, 2021. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Doktorský studijní program / obor:
Economics and Management / Management and Economics