JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

Disertační práce

Obchodní firma v judikatuře a právní praxi

Company names in case law and legal practice
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou obchodní firmy. Jedná se o právní institut, který je součástí obchodního práva, konkrétněji práva obchodních společností (byť s relativně významnými přesahy do práva duševního vlastnictví, popřípadě práva nekalé soutěže). Obchodní firmou rozumí platné obchodní právo označení podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku. Pod obchodní firmou vystupují jak fyzické, …více
Abstract:
This dissertation thesis is focused on the legal regulation of naming of entrepreneurs. It deals mostly with names of entrepreneurs that are incorporated into Commercial Register (that area of law is called “Firemní právo” in Czech, while name of such entrepreneur is called “firma”) but in less detail mentions also names of other entrepreneurs and corporations that are not enlisted in Commercial register …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta