Simona SEDLÁŘOVÁ

Diplomová práce

Gattungswandel des Romans in der Spätromantik

Genre Transformation of the Novel in Late Romanticism
Abstract:
The M. A. thesis deals with the genre transformation of the novel in the historical and theoretical context of late Romanticism. The aim of the thesis is to trace this transformation on the example of two late Romantic novels: "Die Elixiere des Teufels" (1815) by E. T. A. Hoffmann and "Der schwarze Jonas, Kapuziner, Räuber und Mordbrenner" (1805) by Ignaz Ferdinand Arnold. I analyze and compare both …více
Abstract:
Diplomová práce zabývá žánrovou proměnou románu v dějinném a teoretickém kontextu pozdní romantiky. Tuto proměnu se snažím vysledovat na příkladu dvou dobových románů: "Die Elixiere des Teufels" (1815) od E. T. A. Hoffmanna a "Der schwarze Jonas, Kapuziner, Räuber und Mordbrenner" (1805) od Ignaze Ferdinanda Arnolda. Obě díla analyzuji a porovnávám s ohledem na proměnu formy románu v triviální román …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁŘOVÁ, Simona. Gattungswandel des Romans in der Spätromantik . Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Učitelství německého jazyka a literatury (KS)