Bc. Adéla Hoffmannová

Bachelor's thesis

Perzekuce Židů v českých zemích a na Slovensku 1938 - 1945 a její mezinárodní aspekty

Persecution of Jews in the Czech Lands and Slovakia 1938 - 1945 and its international Aspects
Abstract:
Tématem práce je perzekuce židů v českých zemích a na Slovensku v časovém rozmezí 1938-1945. Práce začíná uvedením do situace židů před rozpadem Československa, vývojem tzv. “konečného řešení “ židovské otázky a následně pokračuje komparací vzniklých perzekučních opatření v Protektorátu a na Slovensku. Práce je doplněna o postoj USA, Velké Británie, Vatikánu a Švýcarska k německé nacistické politice …more
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the persecution of the Jews in Czech Republic and Slovak Republic in 1938-1945. Thesis begins with the situation of the Jews before the disintegration of Czechoslovakia, the process of so-called "final solution" of the Jewish question, and then compares persecutory measures in the Protectorate and Slovakia. It summarizes the attitude of the U.S., Great Britain, Switzerland …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 1. 2012
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií