Bc. Aneta Pfeiferová

Diplomová práce

Analýza blízkých protonačních rovnovah léčiv Valsartanu a Baricitinibu

Analysis of the Close Protonation Equilibria of the Drugs Valsartan and Baricitinib
Anotace:
Baricitinib se používá pro léčbu revmatoidní artritidy. Jde o selektivní a reverzibilní inhibitor Janusovy kinázy 1 a 2, které hrají důležitou roli v signalizaci prozánětlivé dráhy, aktivované u autoimunitních poruch, jako je revmatoidní artritida. pH-spektrofotometrická a pH-potenciometrická titrace umožnily měření tří nebo čtyř postupných disociačních konstant Baricitinibu. Chromofory Baricitinibu …více
Anotace:
J?K-1?mol-1, S0(pKa2) = - 25,92 J?K-1?mol-1 při 37 °C.
Abstract:
Baricitinib is used for the treatment of rheumatoid arthritis. It is a selective and reversible inhibitor of Janus kinases 1 and 2, which play an important role in signaling the pro-inflammatory pathway activated in autoimmune disorders such as rheumatoid arthritis. The pH-spectrophotometric and pH-potentiometric titrations allowed the measurement of three or four successive dissociation constants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pfeiferová, Aneta. Analýza blízkých protonačních rovnovah léčiv Valsartanu a Baricitinibu. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik

Práce na příbuzné téma