Karel Šafr

Diplomová práce

Analýza dopadů regulací pomocí dynamického input-output modelu

The Analysis of Impact of Regulations: A Dynamic Input-Output Model Approach
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitelností dynamických Input-Output modelů jako zdroje podkladů pro rozhodovací procesy tvůrců hospodářské politiky. První část práce je zaměřená na teoretické odvození a zasazení základních dynamických modelů. Na tuto část navazuje praktická aplikace všech prezentovaných modelů, v níž navrhujeme vlastní způsob odvození matice kapitálu, což usnadňuje konstrukci datových …více
Abstract:
This diploma thesis discusses utilization of dynamic Input-Output models as a basis for decision-making for policy makers. The first part is focused on theoretical derivation of the basic dynamic models. This part is followed by a practical application of the presented models, which proposes a method of deriving the matrix of capital and it facilitates the construction of data sources. The results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2014
  • Vedoucí: Jaroslav Sixta
  • Oponent: Filip Pertold

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43458