Bc. Boris Várhelyi

Bakalářská práce

Turkish Foreign Policy towards Israel during the Presidency of Recep Tayyip Erdogan

Turkish Foreign Policy towards Israel during the Presidency of Recep Tayyip Erdogan
Anotace:
Predkladaná bakalárska práca sa venuje problematike tureckej zahraničnej politiky voči Izraelu v období prezidentstva Recepa Tayyipa Erdoğana. Táto éra sa vyznačuje niekoľkými významnými míľnikmi, ktoré signifikantne determinovali povahu a vývoj danej politiky. Medzi ne bezpochybne patria udalosti z roku 2016, kedy sa Turecku a Izraelu úspešne podarilo dosiahnuť normalizačnú dohodu, ktorá ukončila …více
Abstract:
The interest of this bachelor’s thesis concerns Turkish foreign policy towards Israel during the presidency of Recep Tayyip Erdoğan. This era embraces several considerable milestones, which significantly determined nature and development of the policy. Given the context, one can underline the events of the year 2016, when Turkey and Israel finally achieved the reconciliation agreement restoring damaged …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
  • Oponent: E.MA Lenka Homolková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií