Mgr. Šárka Ducháčková

Bakalářská práce

Výtvarný projev jako prostředek rozvoje psychomotoriky u předškolních dětí

The Artistic Expression as a Means of Psychomotoricity Development in Preschool Children
Anotace:
Bakalářská práce "Výtvarný projev jako prostředek rozvoje psychomotoriky u předškolních dětí" pojednává o výtvarném projevu jako prostředku sloužícímu ke zlepšení oslabených oblastí a případnému odhalení deficitů ve vývoji osobnosti předškolního dítěte. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, přičemž první z nich charakterizuje psychomotoriku, následující popisuje osobnost dítěte předškolního věku …více
Abstract:
My bachelor thesis “Artistic expression as a development tool of the child’s psychomotorics in preschool” deals with the artistic expression as a mean designed to better the attenuated areas and, alternatively, to discover the deficiencies in the personality development of the preschool child. The theoretical part is divided in three chapters, where the first part is concentrated on the child’s psychomotorics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta