Barbora DŽUGANOVÁ

Diplomová práce

Trh práce v Jihomoravském kraji s důrazem na zaměstnanost ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu

The Labour Market in the South Moravian Region with an Emphasis on Employment in Selected Sectors of Manufacturing Industry
Anotace:
Klíčovým cílem této diplomové práce je charakterizovat vývoj trhu práce v Jihomoravském kraji v posledních deseti letech a pokusit se vyhodnotit změny ve struktuře zaměstnanosti ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu tohoto regionu. Vybranými odvětvími jsou strojírenský, elektrotechnický, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, přičemž poslední tři odvětví jsou sledována jako jedno odvětví …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to describe the labour market developments in the South Moravian region in the last decade and try to evaluate changes in the structure of employment in selected sectors of the manufacturing industry in this region. The selected sectors are engineering, electrical, textile, clothing and leather industries, the last three are monitored as one sector (acronym TOK). The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DŽUGANOVÁ, Barbora. Trh práce v Jihomoravském kraji s důrazem na zaměstnanost ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj