Bc. Josef Nešleha

Diplomová práce

Faktory finanční gramotnosti

Financial literacy factors
Anotace:
Cílem diplomové práce „Faktory finanční gramotnosti“ je identifikovat, které faktory ovlivňují úroveň finanční gramotnosti, přičemž cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku od 18 do 30 let, jež žijí na území České republiky. Kromě jejich identifikace, je cílem také analyzovat, do jaké míry dané faktory úroveň finanční gramotnosti ovlivňují. První část je zaměřena na související teoretické poznatky …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis „Financial literacy factors“ is to identify factors affecting the level of financial literacy, while the target audience are young people at the age between 18 and 30 years, living in the Czech Republic. Besides their identification, the goal is also to analyse the extent of their impact. The first part of the diploma thesis is focused on relevant theoretical background …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance