Bc. Kateřina Tomečková

Bakalářská práce

Návrh a řešení výukové opory v rámci předmětu veřejná správa

Draft and Solution of Didactic Material in Public Administration Subject
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a zároveň praktickým řešením výukové opory pro předmět veřejná správa. Práce obsahuje základní informace o oboru veřejnosprávní činnost a o školách, na kterých je vyučován. Dále obsahuje návrhy učebních osnov jednotlivých ročníků, které jsem sama zhotovila. Je zde vysvětlen pojem výuková opora, jsou zde popsány její funkce a struktura. Poslední část bakalářské práce …více
Abstract:
The Bachelor’s Thesis deals with a draft as well as an actual rendering of a public administration didactic material. The Thesis includes basic information on the public administration subject and the schools where it is taught. In addition to that, it provides draft curricula for individual classes created by the author herself, and explains the definition, functions and structure of a didactic material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Barbora Javorová
  • Oponent: Ing. Mgr. Miroslava Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta