Karolína Wlosoková

Bakalářská práce

A Business Plan for a Selected Company

A Business Plan for a Selected Company
Abstract:
This bachelor's thesis deals with developing a business plan for a second hand in Zlín. The thesis consists of two parts - theory and analysis. The theoretical part explains basic terminology connected with business and describes a general structure of a business plan. The analytical part develops a concrete business plan for the establishment of the second hand and defines individual chapters of a …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro secondhand ve Zlíně. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy spojené s podnikáním a uvedena obecná struktura podnikatelského plánu. Praktická část se zabývá vypracováním konkrétního podnikatelského plánu pro secondhand a popisuje jeho jednotlivé kapitoly - popis společnosti …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Dokulil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Wlosoková, Karolína. A Business Plan for a Selected Company. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe