Mgr. Pavel Tic

Bakalářská práce

Československé parlamentní volby roku 1946 – demokratické, či nikoli?

Czechoslovak parliamentary elections in 1946 - democratic or not?
Anotace:
Práce se věnuje případu československých parlamentních voleb roku 1946. Snaží se odpovědět, zda proběhly v souladu s demokratickými principy. Na základě teorie demokracie, teorie autoritativních režimů a teorie Andrease Schedlera stanovuje podmínky demokratických voleb, se kterými tento konkrétní historický příklad porovnává.
Abstract:
The work deals with the case of the Czechoslovak parliamentary elections of 1946. It tries to answer whether the elections met democratic principles. Based on the theory of democracy, the theory of authoritarian regimes, and Andreas Schedler theory provides the conditions for democratic elections to which this particular historical example compares.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Hušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií