Ing. David Petrov

Bakalářská práce

Motivace obchodních zástupců ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Motivation of sales representatives in company Telefónica O2 Czech Republic, inc.
Anotace:
SOUHRN Motivy a stimuly jsou hybnými prvky, které nám pomáhají konat. Zatímco motivy působí na jedince z vnitřku, stimuly přichází z venku. Volba mezi motivací a stimulací závisí na konkrétních podmínkách a načasování, jenž je velmi důležité. Z tohoto důvodu je potřeba získávat informace o jedinci (či o skupině jedinců), abychom mohli efektivně s jedincem – zaměstnancem, pracovat pro dosažení jeho …více
Abstract:
ABSTRACT Motives and stimuli are moving elements, which help us. While motives are produced by individuals from within, stimuli come from without. The options we take are dependant on motivation and stimulation , which in turn, depend upon concrete conditions and timing. That is very important. On this account it is necessary to extract information about the person (or about a group of individuals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Emil Hanousek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní