Martin Nguyen Sy

Bakalářská práce

Analýzy nabídky ERP služeb nabízených formou SaaS pro malé a střední firmy

Analysis of supply ERP services offered via SaaS in Czech Republic for SME
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou ERP služeb nabízených formou pronájmu softwaru jako služby. Hlavním cílem bakalářské práce je identifikovat oblast ERP systémů, analyzovat nabídky ERP služeb nabízených formou SaaS(Software as a Service). Práce by měla sloužit jako zhodnocení systému pro potencionální nasazení systému v malých a středních podnicích na českém trhu. Hlavním přínosem této práce by mohla …více
Abstract:
Abstract This thesis deals with the analysis of ERP services offered by renting software as a service. The main aim of the thesis is to identify the area of ERP systems, analyze offers ERP services offered as SaaS (Software as a Service). Work should serve as an evaluation system for potential deployment in small and medium-sized enterprises on the Czech market The main contribution of this work could …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Josef Basl
  • Oponent: Jana Fortinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50609