Mgr. Petra Běhalová

Bakalářská práce

Gustav Mahler v Čechách. Příspěvek k recepci díla Gustava Mahlera

Gustav Mahler in Bohemia. Benefit to reception Gustav Mahler's piece
Anotace:
Cílem mé práce je nastínit, jaký ohlas vzbudilo v českých zemích Mahlerovo umělecké inovátorství v oblasti dirigování a kompozice. V textu jsou zachyceny dvě výrazné osobnosti hudebního života, které byly Mahlerovým schopnostem nakloněny – Zdeněk Nejedlý a Josef Bohuslav Foerster. Práce je rozdělena do tří kapitol a vytvořena na základě odborné hudební literatury a dobových hudebních časopisů. První …více
Abstract:
The aim of my work is to outline what acclaim in the Czech lands Mahler’s art innovation of conducting and composition. The text shows a reception two distinct personalities of musical life, which were inclined to Mahler abilities - Zdeněk Nejedlý and Josef Bohuslav Foerster. The thesis is divided into three chapters. The first chapter presents Gustav Mahler's personality in a wider context, also serves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda