Petra MALCOVÁ

Bakalářská práce

Vnímání sociálních norem lidmi bez domova - sociální normy, resocializace a lidé bez domova

Perceptions of social standards by people without home - social standards, resocialization, people without home
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak lidé bez domova vnímají a zvládají nastavenou sociální normu během procesu resocializace. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a část aplikační. V teoretické části bakalářské práce se zaměřuji na definici sociální normy a sociálních deviací. Dále na samotný proces resocializace a lidi bez domova. Aplikační část práce se zaměřuje na vnímání a zvládání …více
Abstract:
My bachelor thesis aims at finding out how homeless people perceive and manage to fulfill the set social norms during the process of resocialization. The bachelor thesis is divided into theoretical and application part. In the theoretical part of the thesis, I focus on the definition of social norms, social deviations, and the re-socialization process of homeless people. The focus of the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALCOVÁ, Petra. Vnímání sociálních norem lidmi bez domova - sociální normy, resocializace a lidé bez domova. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií