Bc. Ondřej Havlíček

Diplomová práce

Využití finanční analýzy ve veřejném sektoru pro zjišťování finančního zdraví územně samosprávních celků

Aplication of financial analysis in public sector for detection the financial situatiton in minucipalities
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá aktuálním významem finanční analýzy a jejím použitím ve veřejném sektoru na veřejnoprávní subjekty. V této práci je provedena aplikace na nižší územně samosprávní celky (tj. obce). První část práce se zaměřuje na současný stav finančního zdraví územně samosprávních celků v ČR a jeho měření pomocí dostupných metod. Předmětem je především vymezení základních pojmů a úvod do …více
Abstract:
In my master thesis, I place emphasis on a current meaning of financial analysis and its use in the public sector. This approach is applied to local government bodies (municipal corporations). The first part of the thesis examines financial health of local governing bodies in the Czech Republic. Primarily, crucial goal is to define fundamental aspects with respect to both - the financial system of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa