Bc. Veronika ŠMATELKOVÁ

Bakalářská práce

Drogenproblematik in der deutschgeschriebenen Literatur am Beispiel des Buches "Wir Kinder vom Bahnhof ZOO" von Christiane F

The drug problems in the literature written in German language on example of the book "We Children from the Station ZOO" by Christiane F.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the drug problems on example of the book We Children from the Station ZOO by Christiane F. and to find out, why is this book so much successful. The causes of the drug addiction of juvenile are analyzed in the theoretical section and gained knowledge are applied upon already mentioned book in the practical section.
Abstract:
Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat problematiku drog na příkladu knihy My děti ze stanice ZOO od Christiane F. a zjistit, proč je tato kniha tak úspěšná. V teoretické části jsou rozebrány příčiny vzniku drogové závislosti u mladistvých a v praktické části jsou tyto poznatky aplikovány na již zmíněnou knihu.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2010
Zveřejnit od: 4. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Irena Šebestová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMATELKOVÁ, Veronika. Drogenproblematik in der deutschgeschriebenen Literatur am Beispiel des Buches "Wir Kinder vom Bahnhof ZOO" von Christiane F. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Němčina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma