Mgr. Tamara Ďuračková

Bachelor's thesis

Európska kultúrna sieť Trans Europe Halles a jej integrácia v kultúrnom centre Stanica-Záriečie

European cultural network Trans Europe Halles and its integration in cultural center Stanica Záriečie
Abstract:
Bachelor thesis pursues the concept of European cultural networks, its application and advantages that are represented in membership. In connection with this the thesis takes under consideration the theory of globalization and potential losts, that can be seen in fading of localy grounded attitude. In the center of attention of the work is network TransEurope Halles and its current system. Through …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje konceptu Európskych kultúrnych sietí, ich uplatneniu a výhodám, ktoré pre kultúrne centrá členstvo predstavuje. V súvislosti s tým zohľadňuje teórie globalizácie a potenciálne straty, ktoré môžu mať dopad na vytrácanie sa lokálneho prístupu. V zábere záujmu je sieť Trans Europe Halles a jej súčasné fungovanie. Na predstavení jednotlivých projektov a hlavných tém siete práca …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies