Bc. Kateřina Vintrová

Master's thesis

Návrh lokálního rozvoje prostřednictvím konceptu Smart City v Uherském Hradišti

Local Development Proposal Applying the Smart City Concept in Uherské Hradiště
Abstract:
Města se potýkají s řadou problémů a hledají opatření k jejich řešení v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Již několik let je věnována značná pozornost lokálnímu rozvoji prostřednictvím koncepce Smart City. Podstatou problematiky je především zájem o zlepšení kvality života obyvatel, jež se pojí s poskytováním lepších služeb pomocí moderních technologií. Rozhodujícím aspektem je však přístup a …more
Abstract:
The cities deal with a number of problems and seek measures to solve them in accordance with sustainable development. There has been paid a noticeable attention to local development through the Smart City strategic managing for several years. The nature of the issue is primarily the interest in improving quality of life in population, which is connected with a provision of better services via modern …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lukáš Danko, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vintrová, Kateřina. Návrh lokálního rozvoje prostřednictvím konceptu Smart City v Uherském Hradišti. Zlín, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Sector Administration and Regional Development