Ing. Darek Haumer

Bachelor's thesis

Aplikace metodiky Business Process Management ve vybraném podniku

The Application of Business Process Management Methodology in the chosen company
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou stávajícího systému procesního řízení včetně členění jednotlivých procesů. Vzhledem k tomu, že ve vybraném podniku je již několik let zavedeno procesní řízení, podívám se na možnosti zlepšení efektivnosti stávající organizační struktury podniku. Další oblastí zkoumání bude zlepšení stávajících vybraných procesů na základě analýzy stávajícího stavu. V teoretické části …more
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the existing proces management systém including a breakdown of individual processes. Given that the selected company for several years introduced proces management, we look at possibilities for improving the efficiency of existing organizational structure. Another area of research will improve existing processes selected based on analysis of the current situation. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lubomír Šopík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting