Ing. Marie Ešek

Bakalářská práce

Rozvoj řízení kvality dodavatelů v automobilovém průmyslu

Development of Suppliers Quality Management in Car Industry
Anotace:
V současnosti je stále více organizací nuceno osvojit si a zavést do praxe systém řízení kvality vzhledem k tomu, že pouze zákazník určuje podle svých nároků a očekávání, jaké produkty či služby a v jakém množství se mají dostávat na trh. Nyní již neplatí, že poptávka závisí na množství dodavateli nabízených produktů. V posledních desetiletích v důsledku internacionalizace trhu a hospodářských i politických …více
Abstract:
In der Gegenwart werden immer mehr Organisationen dazu gezwungen, sich dem System der Qualitätskontrolle einzueignen und es einzuführen. Der Grund dafür ist, dass nur der Kunde nach seinen Bedürfnissen und Erwartungen bestimmt, welche Produkte oder Dienstlistungen und in welcher Menge auf den Markt eingeführt werden sollen. Heutzutage gilt nicht mehr, dass die Anfrage von der Menge der Produkten abhängig …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Milan Pospíchal, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní