Ing. Jan Rederer

Master's thesis

Analýza a hodnocení procesu získávání a dostupnosti finančních prostředků z Evropského sociálního fondu u neziskových organizací

Analysis and evaluation of the process of obtaining and the availability of funding from the European Social Fund for non-profit organizations
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá detailním pohledem na proces čerpání dotací z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nevládními neziskovými organizacemi. Pozornost je věnována administrativním a procesním překážkám, které jsou spojeny s projektovým cyklem. V úvodu diplomové práci jsou uvedeny její cíle, které budou naplňovány v jednotlivých kapitolách. Dále jsou na začátku práce zmíněny výzkumné …more
Abstract:
This thesis deals with a detailed look at the process of drawing subsidies from the Operational Programme Human Resources and Employment by NGO´s. Attention is paid to administrative and procedural obstacles that are associated with the project cycle. At the beginning of the thesis author describes the objectives that will be met in each chapter. Furthermore, at the beginning of the research work are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014
Accessible from:: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2015
  • Supervisor: Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rederer, Jan. Analýza a hodnocení procesu získávání a dostupnosti finančních prostředků z Evropského sociálního fondu u neziskových organizací. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN