Theses 

Metody oceňování finančních aktiv a závazků v účetnictví obchodních korporací – Bc. Ladislav Šubík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ladislav Šubík

Bakalářská práce

Metody oceňování finančních aktiv a závazků v účetnictví obchodních korporací

Methods of measurement of financial assets and liabilities in the accounting business corporations

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Metody oceňování finančních aktiv a závazků v účetnictví obchodních korporací“ je analyzovat metody, které jsou vhodné pro ocenění finančních aktiv a závazků. Úvodní část bude obsahovat analýzu metod používaných při oceňování finančních majetků a závazků podle české účetní legislativy a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Praktická část práce bude patřit ocenění jednotlivých finančních aktiv a závazků podle těchto dvou přístupů a vyhodnocení rozdílů mezi nimi.

Abstract: The goal of the bachelor thesis: “Methods of measurement of financial assets and liabilities in the accounting business corporations” is to analyse methods which are appropriate for measurement of financial assets and liabilities. First part will contain analysis of methods used for measurement of financial assets and liabilities according to Czech accounting legislation and according to International Financial Reporting Standards. Practical part will belong to measurement of particular financial assets and liabilities according to these two approaches and evaluation of differences between them.

Klíčová slova: Oceňování, finanční aktiva a závazky, česká účetní legislativa, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, reálná hodnota, účetnictví, Measurement, financial assets and liabilities, Czech accounting legislation, International Financial Reporting Standards, fair value, accounting

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
  • Oponent: Ing. Oleksandra Lemeshko

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:22, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz