Kristýna KURZOVÁ

Bakalářská práce

Porodní asistence v zahraničí versus porodní asistence v České republice

Midwifery abroad versus midwifery in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o porodní asistenci v zahraničí a v České republice. V teoretické části práce je popisována historie a tradice porodní asistence v jednotlivých zemích Evropy. V přehledu jsou zde uvedeny organizace porodních asistentek v České republice i ve vybraných evropských zemích. Jedna kapitola je věnována vzdělávacímu systému porodních asistentek v České republice i v zahraničí. Praktická …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on the birth service in the Czech Republic and abroad. The theoretical part gives an insight into the history and traditions of the birth service in the European countries, as well as providing a list of midwife organizations in the Czech Republic and in chosen European countries. One of the chapters is dedicated to the midwife education system in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Hendrych Lorenzová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KURZOVÁ, Kristýna. Porodní asistence v zahraničí versus porodní asistence v České republice. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/