Gabriela Nováková

Diplomová práce

Inovace kompetencí projektových manažerů na základě IPMA

Anotace:
Předmětem diplomové práce na téma Inovace kompetencí projektových manažerů na základě IPMA je identifikace činností projektových manažerů a tvorba kompetenčního modelu projektového manažera na základě metodiky IPMA. Teoretická část se zabývá definováním pojmu kompetence, představuje jednotlivé druhy kompetencí a kompetenčních modelů a popisuje význam role projektového manažera. Praktická část diplomové …více
Abstract:
Topic of presented thesis, Innovation on competences of project managers on the basis of IPMA, is the identification of project managers’ activities and creation of the project manager competence model based on IPMA. Theoretical part focuses on the definition of the term competence, presents individual kinds of competencies and competence models and describes the role of project manager. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
Identifikátor: http://theses.cz/id/fjsx6p/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku