Bc. Yveta Jarošíková

Bakalářská práce

Problematické fonetické jevy ve standardní čínštině a jejich osvojování

Problematic Features of Chinese Phonetics and Their Acquisition
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu problematických aspektů čínské fonetiky pro začínající studenty čínštiny a na postup osvojování těchto jevů. Cílem práce je, za využití analýzy dotazníkových šetření a fonetických diktátových testů, identifikovat ty aspekty fonetiky, ve kterých studenti často chybují, a zmapovat vývoj akvizice těchto problematických jevů. Součástí výzkumu je rovněž zjištění …více
Abstract:
This thesis is focused on analysing problematic features of Chinese phonetics for beginner students and on the gradual process of acquiring these features. The aim of the thesis is to identify those phonological aspects which often cause problems to the students and to monitor their acquisition process. This task is carried out through examining questionnaires and dictation tests. Another part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Kulturní studia Číny

Práce na příbuzné téma