Bc. Jaroslav Urbanec

Bakalářská práce

Peer-to-peer půjčky aneb lidé půjčují lidem

Peer-to-Peer Loans or People Lend to People
Anotace:
Tato práce řeší popis P2P společností a komparaci jejich půjček s bankovními. Práce zdůrazňuje jednotlivé odlišnosti mezi P2P společnostmi. V práci bylo využito metody analýzy a porovnání jednotlivých společností s bankami. Výsledky porovnání dokazují konkurenceschopnost P2P společností vůči bankám.
Abstract:
This bachelor thesis describes P2P companies and compares their loans withcustom loan which are provided by banks. The thesis emphasizes the differencesbetween P2P companies. In this thesis, there was used a method of analysis and comparing individual companies with banks. The results of the comparison demonstrate the competitiveness of P2P companies towards banks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: Ondřej Pavelek, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta