Bc. Adam Staveník

Diplomová práce

Bezdomovci, občané a vyhlášky: Lidé bez domova ve veřejném prostoru pohledem kulturní sociologie

Homeless, citizens and ordinances: Homeless people in public space using the cultural sociological view
Anotace:
V této práci se zabývám praxí používání městských protialkoholových vyhlášek jako opatření proti lidem bez domova. Za pomocí analýzy mediálních sdělení informujících o přijetí a fungování těchto vyhlášek se snažím odpovědět na otázku, proč města volí tento přístup jako řešení problémů s bezdomovci. Za použití přístupu kulturní sociologie a teorií veřejného prostoru ukazuji, že města těmito opatřeními …více
Abstract:
In this thesis I deal with the usage of alcohol banning town ordinances as a measure against the homeless people. By analysis of media articles which are informing about the adoption and working of the ordinances I try to answer the question why towns choose this practice as a solution to problems with homeless people. Using cultural sociology and theories of public space I show that towns are using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií