Petr JULINA

Master's thesis

Ověřování vlastností Peltierova článku

Verification of the Peltier Element qualities
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje problematice Peltierových článků. Cílem je seznámit se s teorií, sestavit praktický model a ověřit vlastnosti Peltierova článku. V teoretické části je uvedeno složení, princip funkce, výhody a použití Peltierova článku. V praktické části je uveden popis a sestavení praktického modelu. Závěr se věnuje vyhodnocení měření a ověření Peltierova článku.
Abstract:
This Master thesis describes the problems of Peltier Elements. The object is to acquaint the theory, compose a practical model and verify it´s qualities. In the theoretical part is introduced the composition, function principle, benefits and use of the Peltier Element. The practical part describes a construction and assemblage of the practical model. In the conclusion are evaluated the measurement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2005
Identifier: 1475

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2005
  • Supervisor: doc. Ing. František Hruška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JULINA, Petr. Ověřování vlastností Peltierova článku. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 15. 06. 2005

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / field:
Chemical and process engineering / Automation and process control