Petr JULINA

Diplomová práce

Ověřování vlastností Peltierova článku

Verification of the Peltier Element qualities
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice Peltierových článků. Cílem je seznámit se s teorií, sestavit praktický model a ověřit vlastnosti Peltierova článku. V teoretické části je uvedeno složení, princip funkce, výhody a použití Peltierova článku. V praktické části je uveden popis a sestavení praktického modelu. Závěr se věnuje vyhodnocení měření a ověření Peltierova článku.
Abstract:
This Master thesis describes the problems of Peltier Elements. The object is to acquaint the theory, compose a practical model and verify it´s qualities. In the theoretical part is introduced the composition, function principle, benefits and use of the Peltier Element. The practical part describes a construction and assemblage of the practical model. In the conclusion are evaluated the measurement …více
 

Klíčová slova

Peltierův článek
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2005
Identifikátor: 1475

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2005
  • Vedoucí: doc. Ing. František Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JULINA, Petr. Ověřování vlastností Peltierova článku. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 15. 06. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu