Bc. Martina Bugáňová

Bakalářská práce

Znalecké zkoumání v trestním řízení

Expert Examination in the Criminal Proceedings
Abstract:
In my Bachelor Thesis I dealt with the issue of the Expert Examination in Criminal Proceedings. In the beginning of the thesis I characterized terms related to an expert examination. Furthermore, I dealt with expert examining with the relation to the process of proving within the criminal proceedings and its individual principles. In the body of the work I analyzed current regulations bearing upon …více
Abstract:
V bakalárskej práci som sa venovala problematike znaleckého skúmania v trestnom konaní. Na začiatku práce som charakterizovala pojmy súvisiace so znaleckým skúmaním, zaoberala som sa znaleckým skúmaním vo vzťahu k procesu dokazovania v trestnom konaní a jeho jednotlivými zásadami. V jadre práce som analyzovala aktuálnu právnu úpravu týkajúcu sa znaleckého skúmania, zaoberala som sa postavením znalca …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta