Theses 

Funkce HR ve středně velké výrobní organizaci – Kateřina OTTOMANSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika v profilaci na personální management

Kateřina OTTOMANSKÁ

Bakalářská práce

Funkce HR ve středně velké výrobní organizaci

Role of HR department in organization

Anotace: Cílem této bakalářské práce je charakteristika funkce HR ve středně velké výrobní organizaci. První kapitola je věnována teoretickému ukotvení pojmu HR a vymezení hlavních vykonavatelů HR, tedy HR oddělení a vedoucích pracovníků, a to zejména z hlediska postavení HR oddělení v organizační struktuře a jeho vnitřního organizačního uspořádání a rozdělení vykonávaných úkolů v jednotlivých personálních činnostech. Druhá část popisuje aktuální situací teoreticky vymezených pojmů v konkrétní organizaci. Třetí část se zabývá porovnání popsaného stavu v organizaci s vymezenou teorií a následné charakteristice funkce HR ve středně velké výrobní organizaci. Závěr je věnován doporučení na zlepšení funkce HR.

Abstract: The aim of this thesis is to characterize the function of HR in a medium size production organization. The first chapter is devoted to theoretical concept of HR and defines the main executors of HR, especially in terms of the position of HR department in the organizational structure and its internal organizational arrangements and the distribution of tasks performed in HR activities. The second part describes current situation of theoretically defined terms in the described organization. In the third part there is a comparison of the described situation in the organization with the defined theory and is followed by characterization of the HR function in a medium size production organization. The conclusion is devoted to the recommendation how to improve HR function.

Klíčová slova: HR, HR oddělení, lidské zdroje, řízení lidských zdrojů, personální řízení, personální administrativa, business partner, funkce HR, personální činnosti.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=229000 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

OTTOMANSKÁ, Kateřina. Funkce HR ve středně velké výrobní organizaci. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:11, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz