Mgr. Jakub HRDINA

Bakalářská práce

Možnosti fyzioterapie u dětí s vadným držením těla v předškolním věku

Physiotherapeutic possibilities in preschoolers with faulty posture
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vadného držení těla v předškolním věku a ovlivněním tohoto procesu prostřednictvím fyzioterapie. Teoretická část popisuje vadné držení těla včetně trendů výskytu, postavení jednotlivých segmentů při správném držení těla, hlubokého stabilizačního systému páteře a ontogenetického vývoje jedince od narození do ukončení předškolního věku. Součástí teoretické části …více
Abstract:
The thesis deals with problem of faulty posture at preschool children and influence of this process through the physiotherapy. The theoretical part describes faulty posture including trends in the incidence, the position of individual human body segments, deep stabilization system and ontogenetic development from birth until the end of preschool period. Part of theoretical part also includes a list …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Eliška Papežová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRDINA, Jakub. Možnosti fyzioterapie u dětí s vadným držením těla v předškolním věku . Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fkb192 fkb192/2
4. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2015
Bulanova, L.
5. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.