Theses 

Postoje k Open Access v ČR a ve střední Evropě - sekundární analýza dat SOAP – Bc. Lenka Otipková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lenka Otipková

Bakalářská práce

Postoje k Open Access v ČR a ve střední Evropě - sekundární analýza dat SOAP

Attitudes to Open Access in the Czech Republic and Central Europe - a secondary analysis of data SOAP

Anotace: Cílem této bakalářské práce je pomocí sekundární analýzy dat SOAP popsat vědecké publikování v režimu otevřeného přístupu v České republice a výsledky porovnat s ostatními státy střední Evropy. V úvodu práce jsou definovány termíny „otevřený přístup“ (Open Access), „vědecké publikování“ a je popsána jejich historie a vývoj. Jsou uvedeny možnosti publikování v režimu otevřeného přístupu, modely financování a související projekty. Hlavní část práce je zaměřena na samotnou studii SOAP a na analýzu jejich dat. Zvláštní pozornost je po celou dobu věnována respondentům z České republiky a jejich pozici mezi respondenty ostatních států.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to describe the open access publishing in Czech Republic using secondary analysis of data SOAP and to compare the results with states from the Central Europe. In the beginnings there are defined terms of Open Access, scientific publishing and there is described its history and progress also. There are mentioned possibilities of open access publishing, the financial models and related projects. The main part of this thesis is focused on the survey of the SOAP and on its data analysis. We pay a special attention to the Czech respondents and its position comparing with respondents of other European countries during all the thesis.

Klíčová slova: Otevřený přístup, otevřené časopisy, SOAP, publikování, vědecká komunikace, sekundární analýza. Open Access, Open Access Journals, publication, scientific communication, secondary analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:56, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz