Bc. Tomáš Manosoglu

Diplomová práce

Evropská občanská iniciativa jako první prvek přímé demokracie v EU - možnosti a výzvy

The European citizens initiative as the first element of the direct democracy -opportunities and challenges
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá institutem Evropské občanské iniciativy, která vychází z primárního práva Evropské unie a dává možnost občanům EU předložit Komisi návrh na vytvoření legislativy. Na základě teorie institucionalismu pracuje tato práce s tezí, že Komise má zájem na zachování svojí iniciační kompetence bez prvků přímé demokracie, a proto je očekáváno, že nastavení systému evropské občanské …více
Abstract:
This thesis deals with the Institute of European citizens' initiative , which is based on primary law of the European Union and gives EU citizens the opportunity to submit to the Commission a proposal for the creation of legislation. Based on the theory of institutionalism operates this work with the thesis that the Commission is keen to maintain its initiation competence without elements of direct …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia